Program zawodów:

SOBOTA 20.06.2020

16:00 – 21:00 wydawanie pakietów startowych w biurze zawodów

NIEDZIELA 21.06.2020

7:00 –  08:30 wydawanie pakietów startowych w biurze zawodów – Formuła Queen
7:00 – 11:00 wydawanie pakietów startowych w biurze zawodów – Formuła Mix
7:30 – 17:00 expo
8:30 uroczyste otwarcie zawodów
9:00 start Formuły Queen
11:30 start Formuły Mix
12:00 dekoracja najszybszych kobiet
14:00 zamknięcie trasy
17:00 zakończenie imprezy

Program może ulec zmianie!